• info@acc.hr
 • Zagreb, Croatia

O udruzi

Udruga je nastala 11.2.2021. održavanjem skupštine.

Na skupštini je donesen statut, te vam u nastavku donosimo naše ciljeve udruge.

 1. Ciljevi ACL-a su:
 • promicanje načela održivog društva, etičkih i moralnih normi u društvu
 • poticanje i promicanje cjelokupnog održivog društva u Hrvatskoj
 • usklađivanje i poticanje aktivnosti članova
 • društvo i promicanje održivog društva na državnoj razini te poticanje organizacije i usklađivanje održivog društva na razini županija, gradova i općina
 1. ACL sukladno ciljevima djeluje na području održivog društva u svim sektorima i djelatnostima.
 2. Djelatnost ACL-a u ispunjavanju navedenih ciljeva je:
 • razvijanje, promicanje i zaštita održivog društva
 • promicanje temeljnih načela održivog društva u Republici Hrvatskoj u svim djelatnostima i na svim razinama, od lokalne do nacionalne, kao i poticanjem stvaranja udruga i institucija posvećenih održivom društvu
 • poticanje etičkih i moralnih načela, poštovanje ljudskog dostojanstva, tolerancije, nenasilja i kulture održivog društva
 • djelovanje na održavanju skladnih odnosa i suradnje s odgovarajućim državnim i nedržavnim tijelima
 • sudjelovanje u oblikovanju strategije održivog društva
 • djelovanje na razvijanju prijateljstva, međusobnog razumijevanja i ravnopravnosti te izgradnji boljeg i mirnijeg svijeta
 • zalaganje za ravnopravnost spolova
 • poticanje aktivnosti kojima se osigurava budućnost djece i mladih
 • promocija održivog društva putem medija
 • zaštita i očuvanje okoliša
 • sudjelovanje u organiziranju i poticanju znanstvenih i društvenih projekata u području održivog društva
 • poticanje i promicanje aktivnosti za unaprjeđenje stručnog rada u području održivog društva, osposobljavanje stručnih djelatnika u području održivog društva te obrazovanje relevantnih dionika u svrhu promicanja održivog društva putem programa ACL-a
 • poduzimanje aktivnosti za primjenu međunarodnih smjernica za održivo društvo te donošenje akata u vezi s njihovom primjenom
 • djelovanje na povezivanju Republike Hrvatske putem održivog društva s drugim državama radi zbližavanja dionika u području održivog društva
 • obavljanje i drugih zadaća koje su utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim propisima

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)