• info@acc.hr
  • Zagreb, Croatia
Youth/Mladi
Partnership Building Activity held in Poland

Partnership Building Activity held in Poland

Last month, from 24th to 29th of October, the Regional Volunteer Center of Kielce hosted the Partnership Building Activity – Back to (Thinking) about the Future, in Święta Katarzyna, Poland. The ACC association took active part at it, together with Caritas of the Zagreb Archdiocese.

During the mobility, representatives of 16 non-governmental organisations (North Macedonia, Cyprus, Greece, Czech Republic, Spain, Portugal, Italy, Romania, Lithuania, Croatia) had a chance to gather together and diversify their networking, while sharing their experience and expertise. The mobility was focusing on creating new collaborations within the participating organisations and developing ideas for upcoming projects. Furthermore, the participants had the chance to attend an NGO fair that took place for the first time in Kielce.

In addition, some of the most important topics related to youth work were debated by the participants, such as: social inclusion, green projects, social campaign. The mobility also created the environment for discussions about difficulties and challenges that organisations meet.

Miss Juratovac (Caritas of the Zagreb Archdiocese) and Mr Borković (ACC) additionally visited Caritas of the Kielce Archdiocese. Together they visited institutions and facilities where Caritas provides help to the needy: Management Office, Window of Life for Abandoned Newborns, Hospice St. Mother Teresa of Calcutta for providing assistance to the sick and Daycare for children who spend the afternoons in that place in socialising, social games and sport activities. They also saw the Day Care Center for the elderly and infirm, work-occupational workshops, a kindergarten and spaces where Caritas employees with disabilities make handicrafts.

This activity brought a lot of opportunities for both ACC and Caritas of the Zagreb Archdiocese to initiate new project ideas in the field of Erasmus+ youth sector as well as European Solidarity Corps.

Back to (Thinking) about the Future was financed by the Erasmus+ programme.

Aktivnosti izgradnje partnerstva

Prošli mjesec, od 24. do 29. listopada, Regionalni volonterski centar Kielce bio je domaćin Aktivnosti izgradnje partnerstva – Povratak u (Razmišljanje) o budućnost, u mjestu Święta Katarzyna koje se nalazi u Poljskoj. Na njemu je aktivno sudjelovala udruga ACC, zajedno s Caritasom Zagrebačke nadbiskupije.

Tijekom mobilnosti, predstavnici 16 nevladinih organizacija (Sjeverne Makedonije, Cipra, Grčke, Češke, Španjolske, Portugala, Italije, Rumunjske, Litve, Hrvatske) imali su priliku okupiti se i proširiti svoje umrežavanje, razmjenjujući svoja iskustva i stručnost. Mobilnost je bila usmjerena na stvaranje novih suradnji unutar organizacija sudionica i razvoj ideja za nadolazeće projekte. Nadalje, sudionici su imali priliku prisustvovati sajmu nevladinih organizacija koji se prvi put održao u Kielceu.

Osim toga, sudionici su raspravljali o nekim od najvažnijih tema vezanih uz rad s mladima, kao što su: socijalna uključenost, zeleni projekti, društvene kampanje. Mobilnost je također stvorila okruženje za rasprave o poteškoćama i izazovima s kojima se organizacije susreću.

Gđica Juratovac (Caritas Zagrebačke nadbiskupije) i gospodin Borković (ACC) dodatno su posjetili Caritas Nadbiskupije Kielce. Oni su zajedno obišli ustanove i prostore u kojima Caritas pruža pomoć potrebitima: Ured za upravljanje, Prozor života za ostavljenu novorođenčad, Hospicij sv. Majke Tereze iz Kalkute za pružanje pomoći bolesnima i Dnevni boravak za djecu koja tijekom popodneva na tome mjestu provode vrijeme u druženju, društvenim igrama i sportskim aktivnostima. Vidjeli su i Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe, radno-okupacijske radionice, dječji vrtić i prostore u kojima Caritasove zaposlene osobe s invaliditetom izrađuju rukotvorine

Ova aktivnost donijela je puno prilika i ACC-u i Caritasu Zagrebačke nadbiskupije za pokretanje novih projektnih ideja u području Erasmus+ sektora za mlade, kao i Europskih snaga solidarnosti.

Back to (Thinking) about the Future financiran je iz programa Erasmus+.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)