• info@acc.hr
  • Zagreb, Croatia
Youth/Mladi
E+ Training Course: Youth Goals for you 6-12 March in Lublin, Poland

E+ Training Course: Youth Goals for you 6-12 March in Lublin, Poland

A youth leader from the Sustainable Society Accelerator had the opportunity to participate in an Erasmus+ project in Lublin, Poland from the 6th to the 12th of March. The Training Course, named “European Youth Goals for You,” was organized by Świat Rozpędu. The project focused on the 11 Youth Goals developed by the European Union, and it aimed to provide a platform for young people to share their views and experiences on these goals. 

During this project, participants engaged in various activities such as workshops, discussions, and cultural events. These activities provided an opportunity to learn from other participants and collaborate on solutions for the challenges faced by young people in Europe. Participants were from Georgia, Italy, England, Latvia, the Czech Republic, Spain, North Macedonia, Norway, Portugal, France, Greece, and Poland. 

The 11 Youth Goals developed by the European Union are essential for addressing the needs and aspirations of young people in Europe. Being part of this project gave participants the opportunity to contribute to this process and collaborate with other young people from different countries. 

This project was a testament to the power of international collaboration and the importance of involving young people in shaping the future of Europe.

E+ trening: Youth Goals for you 6.-12. ožujka u Lublinu, Poljskoj

Mladi lider iz Akceleratora za održivo društvo je imao priliku sudjelovati u projektu Erasmus+ u Lublinu, Poljskoj od 6. do 12. ožujka. Tečaj pod nazivom “Europski ciljevi za mlade” organizirali su predstavnici Poljske neprofitne organizacije – Świat Rozpędu. Projekt se fokusirao na 11 ciljeva za mlade koje je razvila Europska unija, a cilj mu je bio pružiti platformu za mlade ljude da podijele svoja mišljenja i iskustva u vezi s tim ciljevima.

Tijekom ovog projekta, sudionici su se uključili u razne aktivnosti poput radionica, rasprava i kulturnih događaja. Ove aktivnosti pružile su priliku da se uči od drugih sudionika i surađuje na rješavanju izazova s kojima se suočavaju mladi ljudi u Europi. Sudionici su bili iz Gruzije, Italije, Engleske, Latvije, Češke, Španjolske, Sjeverne Makedonije, Norveške, Portugala, Francuske, Grčke i Poljske.

11 ciljeva za mlade koje je razvila Europska unija ključni su za zadovoljavanje potreba i aspiracija mladih ljudi u Europi. Sudjelovanje u ovom projektu sudionicima je pružilo priliku da doprinesu tom procesu i surađuju s drugim mladim ljudima iz različitih zemalja.

Ovaj projekt bio je dokaz snage međunarodne suradnje i važnosti uključivanja mladih ljudi u oblikovanje budućnosti Europe.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)