• info@acc.hr
  • Zagreb, Croatia
GETS
Successful 2nd Online Testing of the Erasmus+ Sport GEtS Project e-Module

Successful 2nd Online Testing of the Erasmus+ Sport GEtS Project e-Module

25 April 2023 Participants joined forces to provide invaluable feedback on the innovative e-module for promoting sport and physical activity.

We are thrilled to announce the successful completion of the 2nd online testing of the e-module for the Erasmus+ Sport GEtS Project. The event brought together a diverse group of participants who collaborated to review the e-module’s content, design, and usability. Their feedback will be instrumental in refining the e-module, ensuring its effectiveness in promoting a healthier and more active lifestyle for everyone.

Overview of the Testing Session:

The 2nd online testing session was organised to gather insights from participants affiliated with different project partners. After a brief introduction to the Erasmus+ Sport GEtS Project and an overview of the e-module’s objectives, participants were divided into five groups. Each group focused on one submodule chapter, thoroughly reviewing the content and providing their feedback through an online form.

Key Takeaways:

  1. Engaging Content: Participants appreciated the engaging and informative nature of the e-module content. They praised the use of multimedia elements, such as images, videos, and interactive quizzes, which enriched the learning experience.
  2. User-friendly Design: The e-module’s design was applauded for its intuitive navigation and visually appealing interface. Participants found it easy to access and explore the content, making for a smooth and enjoyable experience.
  3. Constructive Feedback: Participants offered valuable suggestions for further improvement, including content enhancements, design adjustments, and additional features to increase interactivity. Their feedback will serve as a solid foundation for the next phase of e-module development.

Next Steps:

The Erasmus+ Sport GEtS Project team will analyse the feedback gathered during the 2nd online testing session and implement the necessary improvements to the e-module. The final version of the e-module is expected to be launched later this year, marking a significant milestone in promoting sport and physical activity in a more inclusive and engaging manner.

A Special Thanks:

We would like to extend our sincerest gratitude to all the participants who contributed their time and expertise during the 2nd online testing session. Your insights and suggestions will play a crucial role in the success of the Erasmus+ Sport GEtS Project. Together, we are making a positive impact on the promotion of sport and physical activity for a healthier future.

Stay tuned for further updates on the Erasmus+ Sport GEtS Project and the e-module by following our website and social media channels.

Uspješno 2. online testiranje e-modula projekta Erasmus+ Sport GEtS

25 travnja 2023. sudionici su se udružili kako bi pružili dragocjene povratne informacije o inovativnom e-modulu za promicanje sporta i tjelesne aktivnosti.

S velikim zadovoljstvom objavljujemo uspješno završeno 2. online testiranje e-modula za projekt Erasmus+ Sport GEtS. Događaj je okupio raznoliku skupinu sudionika koji su surađivali kako bi pregledali sadržaj, dizajn i upotrebljivost e-modula. Njihove povratne informacije bit će ključne za poboljšanje e-modula, osiguravajući njegovu učinkovitost u promicanju zdravijeg i aktivnijeg načina života za sve.

Online testna sesija organizirana je kako bi se prikupila saznanja sudionika povezanih s različitim partnerskim projektima. Nakon kratkog uvoda u projekt Erasmus+ Sport GEtS i pregleda ciljeva e-modula, sudionici su podijeljeni u pet skupina. Svaka je skupina usmjerena na jedno poglavlje submodulea, temeljito pregledavajući sadržaj i pružajući povratne informacije putem online obrasca.

Ključni zaključci:

  1. Zanimljiv sadržaj: Sudionicima se svidio zanimljiv i informativan sadržaj e-modula. Hvalili su upotrebu multimedijskih elemenata, poput slika, videa i interaktivnih kvizova, koji su obogatili iskustvo učenja.
  2. Dizajn prilagođen korisnicima: Dizajn e-modula bio je pohvaljen zbog intuitivne navigacije i vizualno privlačnog sučelja. Sudionicima je bilo lako pristupiti i istraživati sadržaj, što je rezultiralo glatkim i ugodnim iskustvom.
  3. Konstruktivne povratne informacije: Sudionici su ponudili vrijedne prijedloge za daljnje poboljšanje, uključujući poboljšanje sadržaja, prilagodbu dizajna i dodatne značajke za povećanje interaktivnosti. Njihove povratne informacije poslužit će kao čvrsta osnova za sljedeću fazu razvoja e-modula.

Sljedeći koraci:

Tim projekta Erasmus+ Sport GEtS analizirat će povratne informacije prikupljene tijekom 2. online testiranja i implementirati potrebna poboljšanja u e-modulu. Konačna verzija e-modula očekuje se kasnije ove godine, što će označiti značajan trenutak u promicanju sporta i tjelesne aktivnosti na inkluzivniji i privlačniji način.

Posebna zahvala:

Želimo izraziti svoju iskrenu zahvalnost svim sudionicima koji su doprinijeli svojim vremenom i stručnošću tijekom 2. online testne sesije. Vaša saznanja i prijedlozi igraju ključnu ulogu u uspjehu projekta Erasmus+ Sport GEtS. Zajedno činimo pozitivan utjecaj na promicanje sporta i tjelesne aktivnosti za zdraviju budućnost.

Pratite daljnje novosti o projektu Erasmus+ Sport GEtS i e-modulu putem naše web stranice i društvenih mreža.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)