• info@acc.hr
  • Zagreb, Croatia
GETS
An Update from the online Erasmus+ Sport GEtS Project Meeting

An Update from the online Erasmus+ Sport GEtS Project Meeting

Project partners from Croatia, Hungary, Portugal, Slovakia, Ireland, and the Netherlands gathered for the latest online meeting of the Erasmus+ Sport GEtS Project. Each partner brought a unique perspective to the table, contributing to the fruitful discussions on the progress of previous activities and the exciting plans for the upcoming multiplier sport event.

The meeting kicked off with a review of the recent 2nd online testing of the e-module. The partners, representing diverse cultural and professional backgrounds, discussed the invaluable feedback received from participants during the testing. The consensus was unanimous: the testing was a resounding success, offering crucial insights that will inform the next phase of e-module development, furthering its mission to promote a green education through sport.

A significant part of the meeting was dedicated to discussing the upcoming multiplier sport event. This event aims to broaden the reach of the project, encouraging a wider audience to embrace sport with green practices. Partners brainstormed ideas for the event’s format, potential guest speakers, and engaging activities that would ensure a memorable and impactful experience for all attendees. Events ought to occur in each partner’s country with the final event in Portugal where all project partners will be present. The latter one will take place in October in Cascais.

Moving forward, the partners committed to incorporating the feedback from the 2nd online testing into the e-module’s refinement. They also expressed enthusiasm in preparing for the upcoming multiplier sport event, which promises to be a pivotal moment in the Erasmus+ Sport GEtS Project timeline.

Stay tuned to our website and social media channels for more updates on the Erasmus+ Sport GEtS Project, and join us in our journey towards a more active and healthier society!

#ErasmusPlus #SportGEtS #healthylifestyle #sport #physicalactivity #GreenEducationThroughSport

Hrvatski tekst

Radni online sastanak projekta Erasmus+ Sport GEtS

Projektni partneri iz Hrvatske, Mađarske, Portugala, Slovačke, Irske i Nizozemske okupili su se na najnovijem online sastanku projekta Erasmus+ Sport GEtS. Svaki partner donio je jedinstvenu perspektivu na stol, doprinoseći plodnim raspravama o napretku prethodnih aktivnosti i uzbudljivim planovima za nadolazeći multiplikativni sportski događaj.

Sastanak je započeo pregledom nedavnog 2. online testiranja e-modula. Partneri, predstavljajući različite kulturne i profesionalne pozadine, raspravljali su o neprocjenjivim povratnim informacijama primljenim od sudionika tijekom testiranja. Konsenzus je bio jednoglasan: testiranje je bilo veliki uspjeh, pružajući ključne uvide koji će informirati sljedeću fazu razvoja e-modula, dalje promovirajući zelenu edukaciju kroz sport.

Značajan dio sastanka bio je posvećen raspravi o nadolazećem multiplikativnom sportskom događaju. Ovaj događaj ima za cilj proširiti doseg projekta, potičući širu publiku da prihvati sport s zelenim praksama. Partneri su razmišljali o formatu događaja, potencijalnim gostujućim govornicima i zanimljivim aktivnostima koje bi osigurale nezaboravno i utjecajno iskustvo za sve sudionike. Događaji bi se trebali odvijati u svakoj partnerskoj zemlji, a završni događaj u Portugalu na kojem će biti prisutni svi projektni partneri. Ovaj posljednji će se održati u listopadu u Cascaisu.

Napredujući, partneri su se obvezali da će uključiti povratne informacije iz 2. online testiranja u poboljšanje e-modula. Također su izrazili entuzijazam u pripremi za nadolazeći multiplikativni sportski događaj, koji obećava biti ključan događaj projekta Erasmus+ Sport GEtS.

Pratite našu web stranicu i društvene mreže za više novosti o projektu Erasmus+ Sport GEtS i pridružite nam se u našem putovanju prema aktivnijem, zelnijem i zdravijem društvu!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)