• info@acc.hr
  • Zagreb, Croatia
GETS
Successful GETS Multiplier Sport Event Held in Osijek during Pannonian Challenge Opening Ceremony

Successful GETS Multiplier Sport Event Held in Osijek during Pannonian Challenge Opening Ceremony

Osijek, 16th June 2023 – The bustling city of Osijek played host to a remarkable multiplier sport event during the grand opening ceremony of the renowned Pannonian Challenge. The event brought together key participants (more than 40) from various organizations, including sport volunteers and aimed to present the outcomes of the project.

The panel discussion featured esteemed participants who shared their insights and expertise on green practices and volunteering in sports:

  1. Bojan Tojagić – Assistant Head of the Department for Youth, Osijek-Baranja County
  2. Andrej Bek – Secretary-General of the Osijek Sports Community
  3. Tamara Kujavić – Coordinator of the Erasmus+ project “USCVol” from the Pannonian Association
  4. Nenad Borković – President of the Accelerator for Sustainable Society Association and partner of the GETS project
  5. Evelyn Keri – Volunteer at Pannonian Challenge Moderator: Mirna Šmit

The panel discussion revolved around presenting the project’s results and innovative tools for working with volunteers. One of the key highlights was the presentation of the e-module from the GETS project, which showcased how to promote green practices in local sport events. This valuable resource provided insights and practical guidance for organizers to implement environmentally-friendly initiatives and promote sustainability in their sporting activities.

The success of this event reinforces the commitment to promoting volunteerism and green practices in sports and sets a positive example for future initiatives aiming to leverage the power of green practices and sport volunteers in creating sustainable and inclusive sports experiences.

#GETS #GreenEducationThroughSport #Sustainability #GreenPractices

Uspješan GETS Multiplier Sportski događaj održan u Osijeku tijekom svečanog otvaranja poznatog Pannonian Challengea

Osijek, 16. lipnja 2023. – Živahni grad Osijek bio je domaćin iznimnog sportskog događaja u sklopu svečanog otvaranja renomiranog Pannonian Challengea. Događaj je okupio ključne sudionike (njih više od 40) iz različitih organizacija uključujući sportske volontere, i imao za cilj predstaviti rezultate projekta.

Panel rasprave okupio je ugledne sudionike koji su podijelili svoje uvide i stručnost o zelenim praksama i volontiranju u sportu:

Bojan Tojagić – Pomoćnik pročelnice Upravnog odjela za mlade Osječko-baranjske županije Andrej Bek – Glavni tajnik Zajednice osječkog sporta Tamara Kujavić – Koordinatorica Erasmus+ projekta “USCVol” Udruge Pannonian Nenad Borković – Predsjednik udruge Akcelerator za održivo društvo i partner GETS projekta

Evelyn Keri – Volonterka Pannonian Challengea Moderator: Mirna Šmit

Panel rasprava se vrtjela oko predstavljanja rezultata projekta i inovativnih alata za rad s volonterima. Jedno od ključnih istaknutih trenutaka bila je prezentacija e-modula iz GETS projekta, koji je prikazao kako promovirati zelene prakse na lokalnim sportskim događanjima. Ovaj vrijedan resurs pružio je uvide i praktično vođenje organizatorima kako bi implementirali inicijative koje su prijateljske prema okolišu i promicali održivost u njihovim sportskim aktivnostima.

Uspjeh ovog događaja potvrđuje predanost promicanju volontiranja i zelenih praksi u sportu te postavlja pozitivan primjer za buduće inicijative koje imaju za cilj iskoristiti snagu zelenih praksi i sportskih volontera u stvaranju održivih i inkluzivnih sportskih iskustava.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)